ó㳺 ISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
68, 2018   -   : 92-96
()ϲ ϲ Ʋ
..1, ..1, ..1, ..1, ..1, ..1, ..1, ..1
1 " ' . .. Ǫ "

: 614. 72: 547.315.2

˲:
1. .. . -- . . . ̳ - 4 2015 . . . 77-78.
2. .., .. . . . -: 1 . : . . , 2009. . 83-84.
3. .. , -. . . 26.7, 2016. . 207-212.