Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 71, 2021   -   Pages: 193-200
CONGENITAL MALFORMATIONS AMONG BORN ALIVE CHILDREN AND THEIR CONTRIBUTION TO CHILDREN'S DISABILITY (slice 2019)
.. melchenko1, .. Polka1, .V. Lynchak1, L.. ramzina1, L.R. Pedan1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.193

SUMMRY:
Purpose: to determine the congenital malformations frequency among born alive children and their contribution to the disability of children.
Object and methods of research. The congenital malformations frequency and relative risk among born alive children were estimated; the frequency and structure of disability of children due to congenital malformations were calculated. The source of information was the data of departmental statistics of the Ministry of Health of Ukraine for 2019. The relative risk indexes were put on the map.
Research results and their discussion. The congenital malformations frequency among those born alive children in Ukraine was 23.470.28 in 2019, there was fivefold fluctuation in different regions. Congenital Malformations are still the main cause of children's disability (30.020.11%, the primary disability cause 22.720.33%). The specific weight of congenital malformations and chromosomal anomalies was the biggest in child disability among the children of 0-3 years old (57.480.55%). It decreased with childrens age: 36.560.28% among children 3-6 years old, 27.930.15% among the children 7-14 years old, 23.290.23% among the children 15-17 years old. The congenital malformations relative risk among born alive was calculated; areas with high (Chernivetska, Rivnenska, Khmelnytska, Vinnytska, Chernigivska, Ivano-Frankivska, Khersonska, Kharkivska, Poltavska, Volynska oblasts) and low (Kyiv, Luganska, Kyivska, Zaporizka, Zakarpatska, Kirovohradska, Mykolayivska, Donetska, Odeska regions) congenital malformations relative risk were found out. The congenital malformations distribution did not differ during 2002-2011.
Conclusions. The congenital malformations prophylaxis demonstrates a social and economic necessity for Ukraine. So the national genetic monitoring program should be provided in our country. This data are impotent because congenital malformations frequency is growing up among born alive children; also the specific weight of congenital malformations in child disabitity is growing up.

KEYWORDS:
congenital malformations, disability, children.

REFERENCES:
1. Tymchenko O.I., Serdiuk A.M., Kartashova S.S. Henofond i zdorovia: rozvytok metodolohii otsinky [Gene Pool and Health: Development of Assessment Methodology]. Kyiv : Medinform ; 2008 : 184 p. (in Ukrainian).
2. Serdiuk A.M., Benedychuk Yu.V., Brezytska N.V. et al. Henofond i zdorovia: vrodzheni vady rozvytku sered novonarodzhenykh [Gene Pool and Health: Congenital Malformations in New-borns]. Kyiv : Medinform ; 2011 : 653 p. (in Ukrainian).
3. Serdiuk A.M., Tymchenko O.I., Hoida N.H. et al. Henofond i zdorovia naselennia: metodolohiia otsinky ryzyku vid mutaheniv dovkillia, napriamky profilaktyky henetychno obumovlenoi patolohii [Gene Pool and Public Health: Methodology for Assessing the Risk of Environmental Mutagens, Directions of Prevention of Genetic Pathology]. Kyiv : 2003 : 191 p. (in Ukrainian).
4. Klimenko V.A., Kandyba V.P., Koliushko E.G. et al. Klinicheskoe nablyudenie rebenka s mukovistsidozom i bronkhialnoy astmoy [Clinical Observation of a Child with Cystic Fibrosis and Bronchial Asthma]. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal [Zaporizhzhya Medical Journal]. 2011 ; 13 (2) : 84-86 (in Russian).
5. Mykytenko D.O., Tymchenko O.I. Metodychni pidkhody do otsinky ekonomichnoi efektyvnosti likuvalno-profilaktychnykh zakhodiv (na prykladi medyko-henetychnoi sluzhby) [Methodical Approaches to Assessing the Economic Effectiveness of Treatment and Prevention Measures (on the Example of Medical and Genetic Services)]. In : Profesiine upravlinnia ta investytsii v systemu okhorony zdorovia: Ukrainskyi vymir : zb. nauk. pr. [Professional Management and Investment in the Health Care System: The Ukrainian Dimension: Scientific Collection]. Kharkiv ; 2011 ; 91-101 (in Ukrainian).
6. Preimplantation Genetic Diagnosis. 2-nd edition. Joyce Harper (ed.). Cambridge University Press ; 2009 : 294 p.
7. Mykytenko D.O., Tymchenko O.I. Ekvivalent vartosti liudskoho zhyttia z pohliadu ekonomichnoi efektyvnosti likuvalno-profilaktychnykh zakhodiv [The Equivalent of the Cost of Human Life in Terms of Economic Efficiency of Treatment and Prevention Measures]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2011 ; 57 : 389-399 (in Ukrainian).

FOR CITATION:
melchenko .., Polka .., Lynchak .V., ramzina L.., Pedan L.R. Vrodzheni vady rozvytku sered zhyvonarodzhenykh ta yikh vnesok v dytiachu invalidnist (zriz 2019 r.) [Congenital Malformations among Born Alive Children and Their Contribution to Children's Disability (Slice 2019)]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 193-200 (in Ukrainian).