Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 70, 2020   -   Pages: 118-125
CHANGES IN INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF FIVE-YEAR CHILDREN OF KYIV CITY IN DYNAMIC 19122019
N.S. Polka1, A.G. Platonova1, N.Y. Yatskovska1, M.G. Zhebelenko1, K.S. Shkarban1, T.U. Znoveva1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.95:371.72/78
https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.118

SUMMRY:
Objective: on the basis of dynamic observations to assess changes in the physical development of preschool children in Kyiv, and to develop standardized indicators.
Research methods: hygienic, physiological, anthropometric, statistical. Object of study - preschool children in Kyiv, both sexes, aged 5 years; indicators of physical development, scientific literature. In order to assess the dynamics of the physical development of preschool children, to develop standardized indicators, using anthropometric, physiological and hygienic research methods, we studied the morphological and functional indicators of physical development of 278 modern preschoolers in Kyiv.
Results: it is proved that modern children of 5 years of age in comparison with their peers in 1912, 1962 and 2005 have a narrower chest, ie more prone to asthenic body structure, which is especially pronounced among girls. It is also impossible to exclude the beginning of the slowing down of acceleration processes in both sex and age groups, and given the data of physical development of girls, even in the future the tendency to stagnation of physical development. Thus, there is a sexual differentiation of the growth processes of children of five years of age, as evidenced by significant differences in the morphological, functional and anthropometric characteristics of preschoolers, but different rates of their physical development are noted.

KEYWORDS:
preschool children, physical development, anthropometric indicators.

REFERENCES:
1. Rudnytska O.P. Osoblyvosti formuvannia zakhvoriuvanosti ditei doshkilnoho viku zalezhno vid ekolohichnykh umov u mistsiakh prozhyvannia [Features of Morbidity of Preschool Children Depending on Environmental Conditions in Places of Residence]. Dovkillia ta zdorovia. 2016 ; 4 : 72-75 (in Ukrainian).
2. Valina S.L., Ustinova O.Yu., Ivashova Yu.A. Sravnitelnaya otsenka urovnya fizicheskogo razvitiya detey, poseshchayushchikh doshkolnye obrazovatelnye uchrezhdeniya s razlichnoy napolnyaemostyu hrupp [Comparative Assessment of the Level of Physical Development of Children Attending Preschool Educational Institutions with Different Occupancy of Groups]. Vestnik Permskogo Universiteta. Biologiya. 2015 (9) : 245-250 (in Russian).
3. Zubaydullina O.R. Fizicheskoe razvitie doshkolnikov goroda Ufy [Physical Development of Preschoolers in Ufa]. Zdorove naseleniya i sreda obitaniya. 2014 ; 6 (255) : 19-21 (in Russian).
4. Ielizarova O.T. Hihiienichna otsinka morfofunktsionalnykh vidkhylen u ditei starshoho doshkilnoho viku za riznykh umov orhanizatsii navchannia u doshkilnomu navchalnomu zakladi [Hygienic Assessment of Morphofunctional Abnormalities in Older Preschool Children under Different Conditions of the Organization of Education in a Preschool Educational Institution]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2013 ; 61 : 328-333 (in Ukrainian).
5. Ustinova O.Yu., Vandysheva A.Yu, Aminova A.Y. Gihienicheskaya otsenka sostoyaniya zdorovya i fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta v usloviyakh kombinirovannogo vozdeistviya khimicheskikh faktorov sredy obitaniya [Hygienic Assessment of the State of Health and Physical Development of Preschool Children in Conditions of the Combined Effect of Chemical Factors of the Environment]. Zdorove naseleniya i sreda obitaniya. 2011 ; 7 (220) : 8-11 (in Russian).
6. Basanets L.M. Kompleksna otsinka fizychnoho rozvytku ditei doshkilnoho viku [Comprehensive Assessment of Physical Development of Preschool Children]. Dovkillia ta zdorovia. 2009 ; 2 : 69-72 (in Ukrainian).
7. Goncharenko V.Y. Sovremennye aspekty k sokhraneniyu i ukrepleniyu zdorovya detey v doshkolnykh uchrezhdeniyakh g. Kramatorska [Modern Aspects to the Preservation and Strengthening of Children's Health in Preschool Institutions in Kramatorsk]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2009 ; 53 : 311-314 (in Russian).
8. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S., Saienko H.M. Naukovi dosiahnennia v haluzi bezpeky zhyttiediialnosti dytiachoho naselennia za 25 rokiv ta ikh vprovadzhennia [Scientific Achievements in the Field of Safety of Childrens Life for 25 Years and Their Implementation]. Dovkillia ta zdorovia. 2018 ; 86 : 12-17 (in Ukrainian).
9. Semushkina Y.V., Babkina N.A., Dvurechenskaya T.A. Izuchenie regionalnykh osobennostey fizicheskogo razvitiya detey v sisteme sotsialno-gigienicheskogo monitoring [Study of Regional Features of Physical Development of Children in the System of Social and Hygienic Monitoring]. In : Zdorove, obuchenie, vospitanie detey i molodezhi v ղ veke: mater. mezhdun. kongressa [Health, Education, Education of Children and Youth in the XXI Century: Mater. International Congress]. Moscow ; 2004 ; 3 : 130-131 (in Russian).
10. Glushchenko A.G., Slepushkina I.I. Fizicheskoe razvitie doshkolnikov, uchashchikhsya obshcheobrazovatelnykh shkol i remeslennykh uchilishch Kieva [Physical Development of Preschoolers, Students of Secondary Schools and Vocational Schools in Kiev]. Gigiena i sanitariya. 1959 ; 9 : 64-67 (in Russian).
11. Kazakevich M.L. Fyizyicheskoe razvitie detey doshkolnogo vozrasta [Physical Development of Preschool Children]. Pediatriya. 1940 ; 2-3 : 85-87 (in Russian).
12. Borysenko M.F., Buhai L.A., Hlushchenko A.H. ed etc. Pro deiaki zakonomirnosti fizychnoho rozvytku ditei doshkilnoho viku [About Some Regularities of Physical Development of Preschool Children]. Pediatriia, akusherstvo i hinekolohiia. 1986 ; 2 : 11-13 (in Ukrainian).
13. Fizychnyi rozvytok ditei riznykh rehioniv Ukrainy [Physical Development of Children from Different Regions of Ukraine]. A.M. Serdiuk, N.S. Polka (ed). Kyiv : KIMO ; 2003 ; 2 (miski doshkilnyky [Urban Preschoolers]) ; 232 p. (in Ukrainian).
14. Dzhurynska S.M. Fizychnyi rozvytok suchasnykh doshkilnykiv m. Kyieva [Physical Development of Modern Preschools of Kyiv]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2005 ; 46 : 337-341 (in Ukrainian).
15. Stavitskaya A.B., Aron D.I. Metodika issledovaniya fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov [Research Methodology for the Physical Development of Children and Adolescents]. Moscow : Medhyz. 1959 ; 75 p. (in Russian).
16. Metodicheskoe posobie po otsenke fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [Methodological Guide for Assessing the Physical Development of Preschool Children]. Kiev : MZ USSR. 1966 ; 25 p. (in Russian).
17. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke fizicheskogo razvitiya detey yaselnogo i doshkolnogo vozrasta [Methodical Recommendations for Assessing the Physical Development of Toddlers and Preschool Children]. Kiev : MZ USSR. 1986 ; 30 p. (in Russian).
18. Antomonov M.Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh [Mathematical Processing and Analysis of Medical and Biological Data. 2nd Ed]. Kiev : Medinform. 2018 ; 579 p. (in Russian)
19. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Zhebelenko M.H., Shkarban K.S., Saienko H.M. Kharakterystyka fizychnoho rozvytku ditei 5 rokiv m. Kyieva na suchasnomu etapi [Characteristics of Physical Development of Children 5 Years Old in Kyiv at the Present Stage]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 191-198 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.191

FOR CITATION:
Polka N.S., Platonova A.G., Yatskovska N.Y., Zhebelenko M.G., Shkarban K.S., Znoveva T.U. Zminy pokaznykiv fizychnoho rozvytku ditei 5 rokiv m. Kyieva v dynamitsi 19122019 rokiv [Changes in Indicators of Physical Development of Five-Year Children of Kyiv City in Dynamic 19122019]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 118-125 (in Ukrainian).