Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 137-142
METHODICAL APPROACHES TO CALCULATION OF ACOUSTICAL CHARACTERISTICS OF RAILWAY FLOWS
P. Semashko1, V. Dumanskyi1, S. Bitkin1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.164:613.5
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.137

REFERENCES:
1. Nastanova z rozrakhunku ta proektuvannia zakhystu vid shumu selbyshchnykh terytorii: SSTC-N B V.1.1-33:2013 [Guidance on the Calculation and Design of Noise Protection of the Residential Areas: SSTC-N B .1.1-33: 2013]. Kyiv : Minrehion Ukrainy; 2003 : 42 p. (in Ukrainian).
2. Posobiye k MGSN 2.04-97. Proyektirovaniye zashchity ot transportnogo shuma zhilykh i obshchestvennykh zdaniy [Guide to MGSN 2.04-97. Design of the Protection against Traffic Noise in Residential and Public Buildings ]. oscow : Moskomarkhitektura ; 1999 : 20 p. (in Russian).
3. Vagon passazhirskiy kupeyniy [The Compartment Carriage]. (in Russian). URL : http://www.tdrzd.ru/activity/delivery/production/vagon/61_4440
4. Tekhnicheskaya kharakteristika passazhirskogo vagona [Technical Description of the Coach]. (in Russian). URL : http://www.transpostand.ru/rantas-449-1.html
5. Kharakteristiki passazhirskikh vagonov [Technical Descriptions of the Coaches]. (in Russian). URL : http://studopedia.ru/9_47572_harakteristiki-passazhirskih-vagonov.html
6. Elektropoezd postoyannogo toka ED4M [Electric Train of a Direct Current ED4M]. (in Russian). URL : http://elektropoezda.tut.su/elektr/er/er2.php
7. Elektropoezda Demikhovskogo mashinostroitelnogo zavoda [Electric Trains of the Demikhov Engineering Plant]. (in Russian). URL : http://www.tdrzd.ru/activity/delivery/production/mps/dmz/ed4m
8. Kharakteristiki gruzovykh vagonov, platform i konteynerov [Descriptions of Freight Cars, Platforms and Containers]. (in Russian). URL : http://www.vezemnegabarit.com/information/50/
9. Tekhnicheskiye kharakteristiki i razmery vagonov [Technical Descriptions and Dimensions of Railway Carriages]. (in Russian). URL : http://www.trasttec.ru/services/vagons/vagonplatform.htm
10. Tipy i razmery zheleznodorozhnykh vagonov [Types and Sizes of Railway Carriages]. (in Russian). URL : http://www.transcust-group.ru/spravochnaya-informacziya/gabarity-zhd-vagonov
11. Kharakteristiki zheleznodorozhnykh tsistern, vagonov, platform i konteynerov [Descriptions of Railway Tanks, Carriages, Platforms and Containers]. (in Russian). URL : http://./html/carriages_cistern.php
12. Metody rascheta urovney vneshnego shuma, izluchayemogo zheleznodorozhnym transportom : GOSTR 54933-2012 [Methods for the Calculation of the Levels of External Noise Emitted by the Railway Transport: National Standard, GOST 54933-2012]. oscow : Standartinform ; 2013 : 23 p. (in Russian).