Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 70, 2020   -   Pages: 126-133
CHANGES IN INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 6-YEAR CHILDREN OF KYIV CITY IN DYNAMIC 19122019
N.S. Polka1, A.G. Platonova1, N.Y. Yatskovska1, M.G. Zhebelenko1, K.S. Shkarban1, T.U. Zinveva1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.95:371.72/78
https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.126

SUMMRY:
Objective: on the basis of dynamic observations to assess changes in the physical development of preschool children in Kyiv, and to develop standardized indicators.
Research methods: hygienic, physiological, anthropometric, statistical. Object of study - preschool children in Kyiv, both sexes, aged 6 years; indicators of physical development, scientific literature. In order to assess the dynamics of the physical development of preschool children, to develop standardized indicators, using anthropometric, physiological and hygienic research methods, we studied the morphological and functional indicators of physical development of 413 modern preschoolers in Kyiv.
Results: it is proved that modern children of 6 years of age in comparison with their peers in 1912, 1962 and 2009 have a narrower chest, ie more prone to asthenic body structure, which is especially pronounced among girls. It is also impossible to exclude the beginning of the slowing down of acceleration processes in both sex and age groups, and given the data of physical development of girls, even in the future the tendency to stagnation of physical development. Thus, there is a sexual differentiation of the growth processes of children of five years of age, as evidenced by significant differences in the morphological, functional and anthropometric characteristics of preschoolers, but different rates of their physical development are noted.

KEYWORDS:
preschool children, physical development, anthropometric indicators.

REFERENCES:
1. Rudnytska .P. Osoblyvosti formuvannia zakhvoriuvanosti ditei doshkilnoho viku zalezhno vid ekolohichnykh umov u mistsiakh prozhyvannia [Features of Morbidity of Preschool Children Depending on Environmental Conditions in Places of Residence]. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2016 ; 4 : 72-75 (in Ukrainian).
2. Valina S.L., Ustinova .Yu., Ivashova Yu.. Sravnitelnaya otsenka urovnya fizicheskogo razvitiya detey, poseshchayushchikh doshkolnye obrazovatelnye uchrezhdeniya s razlichnoy napolnyaemostyu grupp [Comparative Assessment of the Level of Physical Development of Children Attending Preschool Educational Institutions with Different Occupancy of Groups]. Vestnik Permskogo universiteta. Biologiya. 2015 ; 3 : 245-250 (in Russian).
3. Zubaydullina .R. Fizicheskoe razvitie doshkolnikov goroda Ufy [Physical Development of Preschoolers in the City of Ufa] Zdorovie naseleniya I sreda obitaniya. 2014 ; 6 : 19-21 (in Russian).
4. Yelizarova .. Hihiienichna otsinka morfofunktsionalnykh vidkhylen u ditei starshoho doshkilnoho viku za riznykh umov orhanizatsii navchannia u doshkilnomu navchalnomu zakladi [Hygienic Assessment of Morphofunctional Abnormalities in Older Preschoolers Under Different Conditions of the Organization of Training at the Preschool Education Institutions]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2013 ; 61 : 328-333 (in Ukrainian).
5. Ustinova .Yu., Vandysheva .Yu. and Aminova .I. Gigienicheskaya otsenka sostoyaniya zdorovya i fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta v usloviyakh kombinirovannogo vozdeystviya khimicheskikh faktorov sredy obitaniya [Hygienic Assessment of the State of Health and Physical Development of Preschool Children in Conditions of the Combined Effect of Chemical Factors of the Environment]. Zdorovie naseleniya I sreda obitaniya. 2011 ; 7 ; 8-11 (in Russian).
6. Basanets L.. Kompleksna otsinka fizychnoho rozvytku ditei doshkilnoho viku [Comprehensive Assessment of Physical Development of Preschool Children]. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2009 ; 2 ; 69-72 (in Ukrainian).
7. Goncharenko V.I. Sovremennye aspekty k sokhraneniyu i ukrepleniyu zdorovia detey v doshkolnykh uchrezhdeniyakh g. Kramatorska [Modern Aspects of Preservaton and Strengthening of the Health of Children at the Preschool Institutions of the City of Kramatorsk]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2009 ; 53 : 311-314 (in Russian).
8. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S., Saienko H.M. Naukovi dosiahnennia v haluzi bezpeky zhyttiediialnosti dytiachoho naselennia za 25 rokiv ta yikh vprovadzhennia hihiiena ta dovkillia [Scientific Achievements in the Field of Safety of Life of Children for 25 Years and Their Implementation of Hygiene and the Environment]. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2018 ; 86 : 12-17 (in Ukrainian).
9. Semushkina I.V., Babkina N.. and Dvurechenskaya .. Izuchenie regionalnykh osobennostey fizicheskogo razvitiya detey v sisteme sotsialno-gigienicheskogo monitoringa [Study of Regional Features of Physical Development of Children in the System of Social and Hygienic Monitoring]. In : Zdorove, obuchenie, vospitanie deteyi molodezhi v XXI veke: mater. Kongressa [Health, Education, Upbringing of Children and Youth in the 21st Century: Mater. Intern. Congress]. oscow ; 2004 ; 3 : 130-131 (in Russian).
10. Glushchenko .G., Slepushkina I.I. Fizicheskoe razvitiye doshkolnikov, uchashchikhsya obshcheobrazovatelnykh shkol i remeslennykh uchilishch Kieva [Physical Development of Preschoolers, Students of Secondary Schools and Vocational Schools in Kiev]. Gigiena I sanitariia. 1959 ; 9 ; 64-67 (in Russian).
11. Kazakevich .L. Fizicheskoe razvitie detey doshkolnogo vozrasta [Physical Development of Preschool Children]. Pediatriya. 1940 ; 2-3 : 85-87 (in Russian).
12. Borysenko .F., Buhai L.., Hlushchenko .H. et al. Pro deiaki zakonomirnosti fizychnoho rozvytku ditei doshkilnoho viku [About Some Regularities of Physical Development of Preschool Children]. Pediatriiia, akusherstvo I hinekolohiia. 1986 ; 2 : 11-13 (in Ukrainian).
13. Serdiuk A.M. and Polka N.S. (eds.). Fizychnyi rozvytok ditei riznykh rehioniv Ukrainy. Vyp. 2: miski doshkilnyky [Physical Development of Children in Different Regions of Ukraine. Iss. 2: Urban Preschool Children]. Kyiv : ʲ ; 2003 : 232 p. (in Ukrainian).
14. Dzhurynska S.. Fizychnyi rozvytok suchasnykh doshkilnykiv m. Kyieva [Physical Development of Modern Preschool Children in the City of Kyiv]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2005 ; 46 ; 337-341 (in Ukrainian).
15. Stavitskaya .B. and ron D.I. Metodika issledovaniya fizicheskogo razvitiya deteyi podrostkov [Methods for Study of Physical Development in Children and Adolescents]. oscow : Medgiz ; 1959 : 75 p. (in Russian).
16. Metodicheskoe posobie po otsenke fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [Methodological Manual for the Assessment of Physical Development of Preschool Children]. Kiev : 1966 : 25 p. (in Russian).
17. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke fizicheskogo razvitiya detey yaselnogo I doshkolnogo vozrasta [Guidelines for the Assessment of Physical Development of the Toddlers]. Kiev ; 1986 : 30 p. (in Russian).
18. Antomonov M.Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh. 2 nd ed. [Mathematical Processing and Analysis of Medico-Biological Data. 2nd ed.]. Kiev : Medinform ; 2018 : 579 p. (in Russian).
19. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ia., Zhebelenko M.H., Shkarban K.S., Saienko H.M. Kharakterystyka fizychnoho rozvytku ditei 5 rokiv m. Kyieva na suchasnomu etapi [Characteristic of Physical Development Among Children Aged 5 Years of Kyiv City at Modern Stage]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 191-198 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.191

FOR CITATION:
Polka N.S., Platonova A.G., Yatskovska N.Y., Zhebelenko M.G., Shkarban K.S., Zinveva T.U. Zminy pokaznykiv fizychnoho rozvytku ditei 6 rokiv m. Kyieva v dynamitsi 19122019 rokiv [Changes in Indicators of Physical Development of 6-Year Children of Kyiv City in Dynamic 19122019]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 126-133 (in Ukrainian).